POLITIČKI BAROMETAR

POLITIČKI BAROMETAR | DECEMBAR 2022.

Podaci o istraživanju

 • Način prikupljanja podataka: telefonska anketa
 • Uzorak: Ispitanici sa teritorije Republike Srbije (bez Kosova i Metohije)
 • Veličina uzorka: 1150 ispitanika Republike Srbije
 • Tip uzorka:
  • Teritorija biračkog mesta birana sa verovatnoćom proporcionalnom veličini;
  • Domaćinstvo izabrano metodom slučajnog izbora;
  • Član domaćinstva izabran metodom eliminacionih
 • Stratifikacija se vrši na osnovu:
  • Tipa naselja – urban/rural
  • Geo-ekonomskih regiona
 • Post stratifikacija na osnovu:pola, godine, tipa naselja i geo-ekonomskih
 • Kontrola i monitoring: 15%
 • Marginalna greška: +/-3%
 • Prikupljanje podataka obavljeno u periodu od: 12.2022. do 08.12.2022. godine.

ARHIVA SLIČNI TEKSTOVI...